KFF-KSS har blitt til IK-friskole og har flyttet til ik-friskole.no

Fram til 4. januar 2021 vil delene GRUNNLAG og GJENNOMFØRING i IK-friskole gjennomgå relativt store endringer, og skolene anbefales å bare jobbe med KONTROLL i denne perioden.